O Firmie

VESSER - POZNAJ NAS

Firma Vidicon Sp. z o.o. powstała we Wrocławiu, w 1990 roku. Od 1995 rozpoczeliśmy działalność w branży klimatyzacyjnej. Jesteśmy właścicielem marki VESSER oraz wyłącznym przedstawicielem firmy Electra Consumer Product.

Działamy także na rynkach międzynarodowych. Poprzez współpracę z partnerami z zagranicy sprzęt oferowany przez Vidicon jest dostępny na Węgrzech, w Czechach i Słowacji, na Litwie, Łotwie i w Estonii, na Ukrainie i w Rosji, na Białorusi i w Mołdawii. Stanowimy centrum dystrybucyjne na tę część Europy.

VIDICON SP. Z O.O.

50-265 Wrocław
ul. Bema 7-9
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr 0000133890
NIP 899-010-67-52
REGON 005982172
Kapitał zakładowy: 731 250,00 zł